Vergoedingsmogelijkheden voor coaching

Coaching wordt doorgaans niet vergoed door je zorgverzekeraar.

Hieronder een paar mogelijkheden die er wél zijn.

Coaching

Via jouw werkgever
Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Er zijn bij voorbeeld bij veel werkgevers zogenoemde Persoonlijke Ontwikkel Budgetten (POB) die werknemers kunnen gebruiken om hun ontwikkeling en inzetbaarheid te vergroten. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een een-op-een coachtraject als veel effectiever ervaren.

Via Werktuig PPO (voor de cultuursector)
Werktuig PPO stimuleert de permanente ontwikkeling van werkenden in de cultuursector door tot maximaal 1/3 van de kosten bij te dragen, met een maximumbijdrage van € 2000,- per 12 maanden. De overige kosten moeten gefinancierd worden door de aanvrager, de werkgever of een andere partij. Deze regeling loopt tot eind 2024, of zoveel eerder als het fonds is uitgeput.

Via de Arbo-dienst van je werkgever
Bijv. in het kader van burn-out preventie. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts. Coaching kan ook onderdeel uitmaken van je plan van aanpak voor je reïntegratie.

Via de belasting
De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Neem voor meer informatie contact op met de belastingdienst.

Via PGB
Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoed krijgen.

Via het UWV
Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reïntegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Minima
Ik vind het belangrijk dat ook diegenen die het niet zo breed hebben, van mijn coaching gebruik kunnen maken. Neem hiervoor contact met mij op.